Google+

Tarieven

Intake, anamnese en onderzoek € 70,- (60 min.)
Behandeling oefentherapie en ontwikkelingsmotoriek methode Brouw: € 55,- (60 min.)
Behandeling oefentherapie aan huis: € 75,-
Behandeling oefentherapie Mensendieck: € 30,- (30 min.)


Een behandeling oefentherapie en ontwikkelingsmotoriek methode Brouw duurt 45 tot 60 minuten inclusief nieuwe afspraak maken en dossier bij werken.  Mocht je niet instaat zijn je afspraak na te komen, zorg dan voor het bijtijds afzeggen (minstens 24 uur van te voren) via telefoon, sms, whatsapp of email, zie onder contact.

In 2012 heb ik gekozen om me aan te sluiten bij de VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (zie www.vbag.nl ). De reden is dat ik bij deze vereniging meer gelijkgestemden vind, als het gaat over visie op gezondeheid. Hier doe ik aan bij- en nascholing die past bij mijn interesses. Daarmee kan ik betere behandelingen bieden aan de patiënten èn door ontwikkelen als therapeut en als mens. Ik ben erg tevreden met deze stap. De VBAG valt onder de overkoepelende organisatie RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Naast de behandelingen Ontwikkelingsmotoriek methode Brouw die vallen onder de lichaamsgerichte therapie bij de VBAG, blijf ik behandelingen oefentherapie Mensendieck geven op ongecontracteerde basis.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden ongeveer 75-80% van een behandeling als je aanvullend verzekerd bent. Vraag dit voor de zekerheid van te voren na bij uw zorgverzekeraar.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  •   uw naam, adres en woonplaats 
    • uw geboortedatum
      de datum van de behandeling 
    • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'Mensendieck behandeling'  
  •   de kosten van het consultIk ben aangesloten bij: 
VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VBAG lid: 2121005A                RBCZ lid: 910892R 

Vektisnummers:
AGB persoonlijk: 90- 041792
AGB praktijk: 90- 055785

K.v.K.nr.: 3437 6858
IBAN: NL45ABNA 0462437647

 

 

  mensendieck      VBAG    RBCZ       TCZ 

a5rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a5onderonder